AREMBERGELAAN FYSIOTHERAPIE    van Arembergelaan 128, 2274BX Voorburg     Tel.: 070 347 2516

Eerste afspraak

nieuw
Vanaf oktober kunt u ook op donderdag avond tot 21:00 een afspraak maken!

Aanmelden
U kunt telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken. U kunt ook onze praktijk bezoeken om een afspraak te maken. Op ieder heel en half uur kunt u een fysiotherapeut aanspreken om een afspraak te maken.

Voor de meeste klachten kunt u een afspraak maken zonder verwijzing van een arts. Voor behandelingen aan huis en chronische behandelingen hebt u wel een verwijzing nodig. Voor de lijst van chronisch te vergoeden klachten klik hier. (Overheid.nl)

Eerste bezoek
Het eerste bezoek is altijd een intake volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging : een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek om uw klachten en vooral de oorzaak van uw klachten in kaart te brengen. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan aan u voorgesteld.
We gaan er van uit dat u uw behandelaar naar waarheid inlicht over voor uw behandeling relevante zaken.

Bij uw eerste afspraak vragen we u mee te nemen:
o   Identiteitsbewijs
o   Verzekeringsbewijs
o   Eventueel verwijsbrief
o   Eventueel verslag van andere onderzoeken (bv röntgen)

Afspraken
Een afspraak en/of voor u gereserveerde tijd, minder dan 24 uur van tevoren afgezegd, wordt bij u in rekening gebracht. Ook tijdig afzeggen op de voicemail, via email (aremberge@werkenaanherstel.nl) of whatsapp (06-26234911)  is voldoende. Wanneer u meer dan 10 minuten te laat komt voor uw afspraak, kunnen we u helaas niet meer helpen. De voor u gereserveerde tijd wordt echter wel bij uzelf  in rekening gebracht.

In de praktijk
Wanneer u al  een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u ophalen. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten, laat dus niet onbeheerd spullen achter.

Kwaliteit
U wordt behandeld door een fysiotherapeut die aangesloten is bij het Keurmerk Fysiotherapie. Klik hier voor meer informatie over Keurmerk Fysiotherapie. (Flyer Keurmerk)
De praktijk handelt volgens de volgende wet- en regelgevingen; KNGF-richtlijnen, Wet BIG, Wet klachtenrecht Clienten Zorgsector, Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), Arbeidsomstandighedenwet en Wet Identificatie plicht (WID).

Hygiëne
In de praktijk wordt niet gerookt.
Neem voor uw behandeling altijd een flinke handdoek mee.

Veiligheid
Onze ruimtes zijn voor uw en onze veiligheid voorzien van beveiligingscamera’s.

PrivacY
o  We bespreken uw en andermans problematiek niet met derden.
o   De aanwezige computers zijn niet bedoeld voor privégebruik door onze patiënten.
o   Wij kunnen uw arts om nadere gegevens (bv uit röntgenonderzoek) vragen.
o   Wij doen schriftelijk verslag van uw behandeling aan uw huisarts en/of verwijzer.
o   Indien er meerdere zorgverleners betrokken zijn bij uw behandeling, stemmen we onze behandelingen op elkaar af dmv telefonisch of schriftelijk overleg.
o   Uw behandelgegevens worden anoniem meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Meer lezen. (Flyer Keurmerk mbt data extractie)

NB:Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval doen we het niet.